Publicerad

Live Wireless, en trådlös Angus Young

Angus Young blev en pionjär när han den 24e augusti 1977 klev upp på The Palladiums scen i New York. Tidigare under dagen hade han fått leverans av en ny revolutionerande uppfinning som i fortsättningen skulle få stor betydelse för AC/DCs scenshow. Vad han hade fått var det första praktiskt användbara trådlösa systemet för gitarr, ett Schaffer-Vega Diversity System, som gjorde att Angus kunde röra sig helt obehindrat på scenen, i lokalen och en gång även utanför lokalen (mer om just det senare). Tidigare hade Angus varit tämligen begränsad och varit tvungen att använda väldigt långa kablar när han kutade fram och tillbaka på scenen. Bon kommenterade premiärtestet så här i en senare intervju:

“I walked into the dressing room and there was Angus at one end playing his guitar and the amps at the other. No cords were connecting ‘em! It was amazing to see. And Angus had this ‘Cheshire Cat’ grin all over his face and evil thoughts seemed to be going through his brain as to what havoc he could wreak with this evil little invention”…

Det blev en omedelbar succé, i alla fall för Angus som sprang som en yster vårkalv upp och ner på balkonger och ut i publiken på Bons axlar. Under en tur på Bons axlar under konserten på Whiskey-A-Go-Go i Los Angeles, veckan efter Angus fått sin mirakelpryl, så fortsatte Bon och Angus ut ur lokalen, ut på Sunset Strip av bara farten. De hade sedan problem med att komma in igen då de övernitiska vakterna inte trodde de var med i bandet (de hörde ju det övriga i bandet spela) och de hade ju inga biljetter. Legenden säger att Bon då köpte biljetter av en svartabörshaj … till överpris. Bilden som illustrerar detta inlägg är från spelningen på Whiskey-A-Go-Go, oklart om det är före eller efter utflykten.

Allt var dock inte rosor, när AC/DC kom till Stockholm månaden efter (17 september) för en spelning på Konserthuset så tog det trådlösa systemet in polisradion och en del i publiken var ytterst besvikna då bandet helt klart spelade ”playback” – han hade ju inge sladd ju!” Just signalkänsligheten i detta tidiga system var ett ständigt problem och i Frankrike var det dessutom förbjudet då staten hade oinskränkt makt över alla våglängder och ett sändningstillstånd (ja som vilken musikradiokanal som helst) var mycket krångligt att få beviljat. Fördelarna övervägde dock och Angus fortsatte att få systemet uppdaterat ända fram till omkring 1987. Det visade sig även att mottagaren i systemet påverkade ljudet positivt, det tajtade till ljudet och gav det mer tryck, vilket gjorde att Angus även använde det i studio för nya inspelningar.

Ett tydligt dokument på Angus otyglade glädje över sin nyvunna frihet går att bevittna på TV-upptagningen från Golders Green i London den 27 oktober 1977.
http://www.youtube.com/watch?v=gzEHpBNf_cA

“When we get back to Europe the first stop is gonna be London… No one will know what’s hit ‘em!”
– Angus Young, New York. Aug. 1977