Föreningens syfte

Religion, politik och andra åskådningar

Acdcmachine är en politiskt obunden organisation men står för alla människors lika värde och allas rätt till bra musik. Föreningen tar avstånd från rasism, sexism och andra former av diskriminering. Acdcmachine tillber Rock ’n’ roll-guden. Föreningen tar i övrigt inte ställning i religiösa frågor.

Sponsring och reklam

Acdcmachine är obunden och oberoende från sponsorer och kommersiella krafter. Alla redaktionella texter som publiceras i föreningens kanaler (hemsida, Facebook, Twitter och Overdose) står för den enskilde skribenten och innehåller inte nödvändigtvis åsikter som föreningen står bakom.

Föreningen tar gärna in annonser i sina produkter och är öppen för samarbete med andra intressenter. Dock förekommer ingen textreklam och de åsikter skribenterna torgför kan inte påverkas genom gåvor eller andra transaktioner. I de fall reklam och samarbeten förekommer är detta tydligt angivet och kan inte misstas för övrig redaktionell text.

Föreningen tar gärna emot recensionsexemplar av skivor, böcker eller annat för recension. Om produkterna rör föreningens intresseområde är chansen för en anmälan stor, men om inget avtalats kan föreningen inte utfärda några garantier för att en produkt blir omskriven i någon av dess kanaler. I de fall någon medlem i föreningens styrelse själv står bakom en produkt, exempelvis en bok eller skiva, recenseras den av någon från styrelsen oberoende. I de fall kopplingar finns, mellan en skribent och den som texten rör eller den som står bakom den produkt som texten rör, anges dessa.