Integritetspolicy

Behandling av personuppgift

Acdcmachine är en ideell förening som genom sociala medier, vårt fanzine Overdose och på evenemang verkar för att sprida musik i AC/DCs anda. Vårt stora intresse är bandet AC/DC och vi förmedlar världsomspännande nyheter om bandet. Vi verkar även för att sprida musik vi gillar från Sverige och övriga världen.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning GDPR (General data protektion regulation) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller medlemsutskick, marknadsföring, uppföljning och annan information.

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Följande personuppgifter kan vi komma att spara beroende på vår relation men de vanligaste är namn, adress, e-post och telefonnummer och IP-adress via cookies.

I förekommande fall där ni följer med på några av våra medlemsresor kan även andra personuppgifter sparas som efter att vi fullföljt vårt åtagande raderas.

– Namn och adress för att fullfölja leveranser till en medlem eller till en kund vid inköp från vår e-butik
– IP-adress via cookies på vår hemsida
– Personnummer vid medlemsresor utomlands.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi sparar inga personuppgifter utan ert medgivande. Uppgifterna får vi vid registrering av medlemskap eller vid köp i vår e-butik.

När lämnar vi vidare dina uppgifter?

  • När en kund tecknar “Medlemskap Guld” trycker vi upp en t-shirt som ingår för att fullfölja vår del av avtalet. Då skickas din adress till tryckeriet (Teezily) som trycker upp och skickar ut t-shirten till kunden.
  • Alla t-shirtar som vi säljer på hemsidan trycks upp vid beställning och skickas ut av tryckeriet (Teezily). Vi skickar din adress till tryckeriet när köpet är genomfört.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare inom organisationen Acdcmachine som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Betalningar

Vi tar emot betalningar genom betaltjänsterna PayPal och Stripe. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till PayPal eller Stripe, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Återkallande av personuppgift
Du kan när som helst begära att dina uppgifter ska raderas men då slutar våra förpliktelser gentemot dig och vi kan inte längre skicka dig information om nyheter och evenemang.

2018-05-20

Johan Kreku
Styrelseordförande