Det är det svenska förlaget Vaktel förlag som tagit på sig uppgiften att översätta Jesse Fink’s bok, ”The last highway – The untold story of AC/DC’s Bon Scott and Back in black”. Det är boken där Fink’s avslöjanden om Bon Scott och om Back in black, skivan som Fink hävdar till stor del innehåller texter av Bon utan att han omnämns som författare.

Den svenska översättningen finns redan att tillgå i en bokhandel nära dig eller förslagsvis direkt från förlaget:

Bon : Färd mot mörkret – Sanningen om Bon Scott och AC/DC